چکیده :

ساختمانهای کوتاه مرتبه بیش از 95 درصد ساختمان های ایران را شامل می شوند . در این میان بررسی آسیب پذیری و مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح به دلیل پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است . امروزه در ایران به لحاظ توجه بیشتر نسبت به زمین لرزه و با توجه به ویرایش جدید آیین نامه زلزله ایران ( استاندارد 2800 ) ، مقاوم سازی ساختمان های موجود جایگاه مناسبی پیدا کرده است .

در این مقاله برای يكسري ساختمانهای بتنی چهار طبقه موجود بر آورد مقاومت لرزه ای انجام می شود . نتایج اولیه آزمایشات مغزه و چکش اشمیت بیانگر ضعف بتن اعضای سازه ای می باشد . پسس از مدل سازی ساختمان ها با برنامه SAP2000 و بدست آوردن نسبت تنش های اعضا و مشاهده عدم مقاومت عدم مقاومت کافی سازه در برابر بارهای جانبی ، با استفاده از سه روش مقاوم سازی : پوشش بتن ، بادبندهای فولادی و دیوار برشی تقویت لازم بر روی ساختمان مزبور اعمال گردیده و نتایج تحلیل ها با یکدیگر مقایسه شدند . در ادامه به منظور بررسی دقیق تر ، یک قاب از هر ساختمان به صورت دو بعدی و با استفاده از برنامه  IDARC2D-V.4.0 مدل شده و اثرات تقویت با پوشش بتن و دیوار برشی در حوزه رفتار غیر خطی بررسی گردید ، بدین ترتیب که ابتدا تحلیل با بار استاتیکی افزاینده ، سپس با بار تناوبی و در انتها تحلیل تاریخچه زمانی با چهار شتاب نگاشت زمین لرزه های مختلف بر روی قاب های اولیه و تقویت شده اعمال شده و روش های مخلف مقاوم سازی با نتایج حاصل از این تحلیل ها مقایسه گردید .

کلمات کلیدی : مقاوم سازی لرزه ای ، قاب بتن مسلح ، ساختمان کوتاه مرتبه ، رفتار غیرخطی ، تحلیل دینامیکی ، نیروهای زلزله ، خصوصیت های رفتاری ، شکل پذیری ساختمان ، سیستم سازه ای ، چکش اشمیت ، پوش اور ، قاب خمشی معمولی ، سیستم سقف تیرچه بلوک ، بارگذاری ثقلی ، آیین نامه ACI ، فروریختگی سازه ، مفصلی ، اتصال بادبند ، بارهای جانبی ، اثرات ناپیوستگی ، ممان اینرسی ، تغییر مکان ، ناپایداری ساختمان ، منحنی هیستر زیس ، شاخص خسارت ،

 

 دانلود مقاله PDF   (۳۸۰ کیلوبایت)

 

:: مطالب مرتبط

+  استفاده از خرده شیشه در بتن

+  استفاده از بتن آماده استاندارد در ساخت و سازها اجباری می‌شود

+  فرسودگی بتن

+  سنگ روان در خدمت معماری نوین

+  فوق روان کننده و کاهش دهنده شدید آب بتن

+  آرماتورهای غیر فولادی در بتن

+  بتن ایران ، یک پنجاهم استاندارد

+  بتن‌هاي توانمند و ويژه

+  پیش تقویت پاشیدنی برای تیرهای بتن مسلح (FRP پاشیدنی)

+  تاثير ديركرد بتن ريزي بر مقاومت فشاري بتن

+  دانشمندان دانشگاه ميشيگان بتن انعطاف‌پذير ساختند

+  بتن اسفنجی

+  سبک سازی ساختمان ها (فوم بتن)

 

 

+ نوشته شده توسط معین در پنجشنبه ۲ شهریور۱۳۸۵ و ساعت 23:54 |
Google Page Rank - Powered by www.Maker™.ir